Frakt från 35 kr. Innehåller spårningsnummer
2 års kvalitetsgaranti På alla produkter
90 dagars returer I oöppnad förpackning

Garantier

Lär dig mer om våra garantier


2 Års Garanti
Villkor

Dina uppgifter kommer att användas av MB NOVATUS för garantiadministration och även för marknadsföringssyften (om du har godkänt detta vid registrering).

Begäransprocedur:
Om din produkt köpt hos novatus.eu går sönder bör du

 1. Kolla felsökningsdelen i din produktmanual (om du fick en med din produkt, vanlig hos elektroniska apparater).
 2. Kolla så att din produkt används korrekt, är inpluggad och på.
 3. För att arrangera en reparation kontakta oss på kundservice@novatus.eu för att arrangera reparation eller utbyte.
 4. För att reparationer ska täckas av garantin måste de göras av våra auktoriserade agenter. Du kommer att behöva ge ditt garanticertifikat när produkten repareras.

Täckningsvillkor:

 1. Bedrägeri. Alla förmåner enligt detta skydd förverkas om en bedräglig deklaration eller ansökan görs.
 2. Tillämplig lag och lagstadgade rättigheter. Avtalet är begränsat till produkter som köps och används inom EU. Tillhandahållandet av denna plan påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Detta avtal regleras av EU-lagar.
 3. Rätten för utomstående parter. Denna plan är till gagn för dig, köparen som anges på denna blankett, och alla andra som vi har kommit överens med dig. Inga förmåner kan ges till någon annan.
 4. Händelser utanför vår kontroll. Vi kommer inte att vara ansvariga enligt denna täckning där vi är förhindrade från att utföra våra åtaganden till dig på grund av sådana händelser.
 5. Transfer. Vi är fria att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta skydd och att få utomstående fullgöra våra skyldigheter.

Vad som täcks:

 1. Delar och arbetskostnad om din produkt går sönder upp till originalpriset.
 2. Utbyte om vi anser att produkten ej går att repareras, eller om reparation inte är ekonomiskt försvarsbart kan vi ersätta dig för utbyte till produkter med liknande egenskaper. Alternativt kan vi, efter vårt val, ersätta produkten med någon annan med liknande eller samma specifikationer. Originalprodukten är därmed vår ägodel och kan inte slängas utan att vi går med på det. Resterande garanti överförs till ny produkt, t.ex. om en produkt med 2 års garanti ersätts efter ett år får den nya produkten ett års garanti.

Vad som inte täcks:

 1. Om produkten går sönder på grund av:
  • Oavsiktlig skada
  • Om tillverkarens instruktioner inte har följts.
  • Om du medvetet skadat eller försummat produkten. 
  • Elektricitet som felaktigt tillhandahållits eller inte tillhandahållits alls 
  • Defekter i externa ledningar, kabel eller tjänster. 
  • Felaktig installation. 
  • Force majeure (naturkatastrofer, etc.).
 2. Reparationskostnader för:        
  • Skador på icke fungerande delar såsom skåputsmyckningar och inventarier. 
  • Skador orsakade av skrapning, flisning, rost och korrosion. 
  • Skador orsakade av främmande föremål eller ämnen som normalt inte förknippas med produkten. 
  • Anpassning till produktkontroller. 
  • Rengöring eller avkalkning din produkt. 
  • VVS inte utgör en del av produkten. 
  • Reparationer som utförs av personer som inte är godkända av MB NOVATUS.
 3. Kallningskostnad när inget fel funnits på produkten.
 4. Någon förlust resulterad av att ej kunna använda produkten eller konsekvent förlust, inklusive förlust eller skada orsakad medan du fick tillgång till eller ominstallerade produkten.
 5. Vi ansvarar inte för om någon del eller komponent inte längre finns tillgänglig eller inte längre tillverkas. I så fall så anser vi att produkten är bortom ekonomisk reparation och vi ersätter den enligt ovan beskrivet.
 6. Vi ansvarar inte för kontakter, säkringar, bucklor, skåp, kosmetisk trimning, kablar, filter och tillbehör.

Ytterligare anmärkningar: 
Om du har gått med på det vid registreringen, kommer dina uppgifter att hållas och användas av MB NOVATUS för att ge kundservice information och till andra marknadsföringsändamål. Vi kommer att lämna ut din information till våra medarbetare för endast dessa ändamål. Vi vill hålla våra kunder uppdaterade med de senaste produkterna och kampanjer från novatus.eu. Om du inte vill ta emot fler utskick, klicka unsubscribe på nästa mail du får från oss.


90 Dagars Återlämning
Villkor 

Din tillfredsställelse garanteras. Om du inte är nöjd med ditt köp, kontakta kundtjänst för en retur inom 90 dagar efter mottagandet av produkten. Produkt som har skadats/misshandlats får inte returneras under några omständigheter. För alla andra produkter, om varan returneras i originalförpackningen, kommer vi att ge dig en återbetalning enligt din ursprungliga betalningsmetod. Produkten måste returneras till oss inom 30 kalenderdagar från utfärdandet av returnummer. Alla produkter måste vara förpackade i originalförpackning, i omärkta förpackningar inklusive tillbehör, manualer, dokumentation och registrering som följde med produkten. Returer som inte uppfyller dessa villkor kan bli föremål för en lagerpåfyllningsavgift.

Återlämningsprocess:
Följ dessa enkla steg för en återbetalning:

 1. Få en återlämningsauktorisering genom att kundservice@novatus.eu dina uppgifter (ordernummer, vilka produkter du vill återlämna, etc.) och vi svarar för att arrangera en återlämning. Alternativt kan du använda chattfönstret för att kontakta oss. Ha ditt fakturanummer redo innan du börjar chatten.
 2. Säkert paketerade föremål (inklusive dokumentation, manualer, garantiinformation, registreringskort etc.) När det är möjligt inkludera paketeringslistan i boxen. För din säkerhet och bekvämhet rekommenderar vi dig att du använder ett sökbart och försäkrat försändningsalternativ. MB NOVATUS kan inte ansvara för försvunna eller skadade paket.
 3. När din återlämning är mottagen och verifierad så krediterar vi ditt kreditkort du använde vid originalbeställningen för priset på föremålet/föremålen normalt inom 20 arbetsdagar efter kvitto. 

Förbehåll:

Återlämningsauktorisering
Alla produkter som returneras måste ha en återlämningsauktorisering för att kunna behandla en återbetalning. Varor som returneras utan auktorisering kan försenas och/eller returneras till avsändaren. Produkten måste returneras inom 30 dagar från utfärdandet av Återlämningsauktoriseringen. Originalfraktkostnader återbetalas inte.

90-dagars Returperiod
Du måste begära en återlämningsauktorisering inom 90 dagar från dagen av den ursprungliga fakturan. Paketera säkert saker då vi inte är ansvariga för några objekt som förloras eller skadas under transporten.

Lagerpåfyllningsavgifter
49 kr. 'per enhet’ påfyllningsavgift tillämpas för ej auktoriserade återlämningar eller återlämningar utanför de villkor som anges ovan. 

Utbyten 
Vi kan inte byta ut din återlämning för alternativa färger eller storlekar. Vänligen gör en ny beställning och returnera ditt oönskade köp för kredit.

Förlorat föremål eller avgift för skadad produkt.
Ytterligare avgifter kommer att debiteras för varje produkt som saknar originalkartong, förpackningsmaterial, innehåll, tillbehör och/eller handböcker (dvs. en produkt inte är i "säljbart" skick).